Thể loại: HH 3D, Hoạt Hình Trung Quốc

Nguyên Tôn 3D Tập 1 , 2024

Nguyên Tôn, đã được tái sinh trong một thế giới võ thuật. Với khả năng đặc biệt của mình Nguyên Tôn tìm còn đường trở lại  và trả thù cho gia đình của mình.