Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Phim được cập nhật vào thứ 4 hàng tuần

Nội dung phim

Nhất Niệm Vĩnh Hằng, 112/??

Nhất niệm vĩnh hằng Dongman biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhĩ Căn, do Penguins và B.C May pictures hợp tác sản xuất. Nội dung kể về thiếu niên đơn thuần giản dị trưởng thành sau từng lần tôi luyện khiêu chiến và mài dũa trở nên kiên cường hơn.