Vạn Giới Độc Tôn

(2021)

Phim được cập nhật vào thứ 3, thứ 7 hàng tuần

Nội dung phim

Vạn Giới Độc Tôn, 2021 244/??

Nam nhi vô độc bất trượng phu, bá đạo hoành hành thiên hạ phục! Đã tu độc nói, tiện lợi độc hại vạn giới, chém hết nghịch ta người! Đương tiêu dễ một lần nữa trợn mắt kia một khắc, phát hiện chính mình thế nhưng thành Phương gia bị cầm tù tới cửa con rể, càng là tân hôn thê tử tự mình đem hắn đưa vào nhà tù……